اخبار

بازدید آقای دکتر تشنه دل ریاست محترم اداره کل صنعت معدن و تجارت استان سمنان از مجتمع مس چاه موسی

۱۹ تير ۱۳۹۹

بازدید جناب آقای دکتر تشنه دل ریاست محترم اداره کل صنعت معدن و تجارت استان سمنان به همراه معاون معدنی و هیئت همراه از  مجتمع مس چاه موسی

بازدید آقای دکتر تشنه دل ریاست محترم اداره کل صنعت معدن و تجارت استان سمنان از  مجتمع مس چاه موسی