اخبار

بازدید از پيشرفت فيزيكی پروژه کارخانه آهک و دولومیت

۲۳ دي ۱۳۹۹

بازدید مدیرعامل محترم شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه جناب آقای مهندس ایران نژاد از کارخانه آهک و دولومیت کرمان - در تاریخ سه شنبه 23 دی ماه 1399.

بازدید از پيشرفت فيزيكی پروژه کارخانه آهک و دولومیت