اخبار

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه ایمیدرو از کارخانه آهک و دولومیت و معدن سنگ آهک چترود کرمان

۷ بهمن ۱۳۹۹

بازدید جناب آقای مهندس خدایار کریم نژاد معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمیدرو) و جناب آقای مهندس ایران نژاد مدیرعامل شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه از کارخانه آهک و دولومیت و معدن سنگ آهک چترود کرمان در تاریخ  سه شنبه ۷ بهمن ماه ۱۳۹۹.

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه ایمیدرو از کارخانه آهک و دولومیت و معدن سنگ آهک چترود کرمان