اخبار

بازدید از معدن سنگ آهک سرآسیاب کرمان

۲۶ مرداد ۱۴۰۰

بازدید مدیرعامل محترم میدکو جناب آقای دکتر پورمند و مدیرعامل محترم شرکت ممرادکو جناب آقای مهندس ایران نژاد از معدن سنگ آهک سرآسیاب در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۰.


مشخصات معدن سنگ آهک سرآسیاب:

  • ۴۰۰ هزار تن در سال(تولید مصالح دانه بندی شده ۴۰-۸۰)
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه: ۲۰کیلومتری شمال کرمان
  • تاریخ شروع پروژه: ۱۷/۰۸/۱۳۹۹
  • میزان اشتغالزایی: ۵۰
  • مساحت زمین: ۵۶/۰ کیلومترمربع
  • نوع سنگ استخراجی: سنگ آهک 
  • میزان پیشرفت پروژه: پایان یافته
 
 
 

بازدید از معدن سنگ آهک سرآسیاب کرمان