اخبار

بازدید از مجتمع آهک و دولومیت کرمان به مناسبت سالروز تاسیس شرکت ممرادکو

۱ آبان ۱۴۰۲

بازدید آقای دکتر پورمند مدیرعامل محترم میدکو به همراه مدیر عامل محترم ممرادکو آقای مهندس ایران نژاد و تیم همراه از مجتمع آهک و دولومیت ممرادکو در تاریخ دوشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۲. این بازدید به مناسبت سالروز تاسیس شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه (ممرادکو) صورت پذیرفت.

سالروز تاسیس ممرادکو در اولین روز آبان ماه ۱۳۹۱ می‌باشد.
 

بازدید از مجتمع آهک و دولومیت کرمان به مناسبت سالروز تاسیس شرکت ممرادکو