آقای نادر امین

عضو هیأت مدیره

آقای نادر امین

 

سوابق تحصیلی

 

دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA)

 

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (منابع انسانی)

 

کارشناسی زمین شناسی 

 

 

 

 

 

 

سوابق مدیریتی
سوابق مدیریتی
پست سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
مدیر سرمایه انسانی و ارزیابی عملکرد مدیران شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) 90 تا کنون
معاون مالی و اقتصادی شرکت کاوه پارس (بنیاد مستضعفان و جانبازان) 87 90
معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی بانک کشاورزی 84 87
معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت آلومینیوم ایران 83 84
مدیر کل امور اداری وزارت صنایع و معادن 80 83
مدیر کل امور مجامع و بررسی های مالی وزارت معادن و فلزات 78 80
مدیر کل اداره کل معادن و فلزات آذربایجان شرقی 74 78
معاون اداری و مالی سازمان امور عشایر کشور 72 74
مسول کمیته صنایع روستایی جهاد سازندگی استان آذربایجان شرقی 64 72