پروژه های شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه

با پروژه های شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه بیشتر آشنا شوید

کارخانه تولید آهک و دولومیت
کارخانه تولید آهک و دولومیت
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : کرمان مجتمع فولاد بوتیا
 • ظرفیت اسمی ورودی : 720،000 تن در سال
 • ظرفیت اسمی خروجی : 400،000 تن در سال
 • میزان اشتغالزایی : 70

میزان پیشرفت پروژه ( 88 درصد )

محدوده اکتشافی خواجه نظام(آهن 16)
محدوده اکتشافی خواجه نظام(آهن 16)
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : بم/کرمان

میزان پیشرفت پروژه ( 65 درصد )

محدوده اکتشافی چنگوره
محدوده اکتشافی چنگوره
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : تاکستان/قزوین

میزان پیشرفت پروژه ( 5 درصد )

محدوده اکتشافی سامانلو
محدوده اکتشافی سامانلو
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : مشکین شهر/اردبیل

میزان پیشرفت پروژه ( 10 درصد )

محدوده اکتشافی ساریخانلو
محدوده اکتشافی ساریخانلو
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : مشکین شهر

میزان پیشرفت پروژه ( 14 درصد )

محدوده اکتشافی نیاز
محدوده اکتشافی نیاز
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : مشکین شهر/اردبیل

میزان پیشرفت پروژه ( 38 درصد )

کارخانه فرآوری زغال سنگ ممرادکو
کارخانه فرآوری زغال سنگ ممرادکو
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : 90 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس
 • ظرفیت اسمی ورودی : 800 هزار تن در سال زغال سنگ کک شو
 • ظرفیت اسمی خروجی : 500 هزار تن در سال کنسانتره زغال سنگ
 • میزان اشتغالزایی : 50

میزان پیشرفت پروژه ( 86 درصد )

معادن بلوک 2 و 3 پروده شرقی
معادن بلوک 2 و 3 پروده شرقی
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : 90 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

میزان پیشرفت پروژه ( 0 درصد )

مجتمع مس چاه موسی
مجتمع مس چاه موسی
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : استان سمنان شهرستان شاهرود روستای طرود
 • میزان اشتغالزایی : 45

میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )