پروژه های شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه

با پروژه های شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه بیشتر آشنا شوید

تجهیز معادن بلوک 2 و 3 پروده طبس
تجهیز معادن بلوک 2 و 3 پروده طبس
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : 90 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

میزان پیشرفت پروژه ( 3 درصد )

احداث کارخانه 30000 تنی PCC
احداث کارخانه 30000 تنی PCC
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : استان کرمان، 30 کیلومتری شمال غربی شهرستان کرمان، سایت شرکت فولاد بوتیای ایرانیان

میزان پیشرفت پروژه ( 1 درصد )

احداث کارخانه 7100 تنی تولید کنسانتره مس
احداث کارخانه 7100 تنی تولید کنسانتره مس
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : استان سمنان، شهرستان شاهرود، ۱۲۵کیلومتری جنوب شاهرود، ۱۵کیلومتری غرب روستای طرود، مجتمع مس چاه موسی

میزان پیشرفت پروژه ( 0 درصد )

احداث کارخانه تانک لیچ
احداث کارخانه تانک لیچ
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : استان سمنان، شهرستان شاهرود، ۱۲۵کیلومتری جنوب شاهرود، ۱۵کیلومتری غرب روستای طرود، مجتمع مس چاه موسی

میزان پیشرفت پروژه ( 11 درصد )

پروژه احداث کارخانه فرآوری هیپ لیچینگ مس چاه موسی با ظرفیت 1000 تن در سال
پروژه احداث کارخانه فرآوری هیپ لیچینگ مس چاه موسی با ظرفیت 1000 تن در سال
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : استان سمنان، شهرستان شاهرود، ۱۲۵کیلومتری جنوب شاهرود، ۱۵کیلومتری غرب روستای طرود، مجتمع مس چاه موسی

میزان پیشرفت پروژه ( 7 درصد )

اکتشاف تکمیلی بخش غربی معدن 5B طبس
اکتشاف تکمیلی بخش غربی معدن 5B طبس
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : 90 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

میزان پیشرفت پروژه ( 0 درصد )

اکتشاف تکمیلی معدن کال نرگس
اکتشاف تکمیلی معدن کال نرگس
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : استان سمنان / روستای طرود

میزان پیشرفت پروژه ( 5 درصد )

اکتشاف تکمیلی معدن قله سوخته
اکتشاف تکمیلی معدن قله سوخته
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : استان سمنان / روستای طرود

میزان پیشرفت پروژه ( 5 درصد )

اکتشاف تکمیلی معدن چاه موسی
اکتشاف تکمیلی معدن چاه موسی
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : استان سمنان / روستای طرود

میزان پیشرفت پروژه ( 5 درصد )

محدوده های آهن کرمان
محدوده های آهن کرمان
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : پهنه 22 کرمان

میزان پیشرفت پروژه ( 56 درصد )

محدوده های مس کرمان
محدوده های مس کرمان
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : پهنه 7 کرمان

میزان پیشرفت پروژه ( 41 درصد )

کارخانه تولید و پخت آهک و دولومیت
کارخانه تولید و پخت آهک و دولومیت
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : استان کرمان، 30 کیلومتری شمال غربی شهرستان کرمان، سایت شرکت فولاد بوتیای ایرانیان
 • ظرفیت اسمی ورودی : ۵۰۵ هزار تن سنگ آهک و ۲۷۰ هزار تن سنگ دولومیت در سال
 • ظرفیت اسمی خروجی : ۲۹۲ هزار تن آهک و ۱۴۶ هزار تن دولومیت در سال

میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )

محدوده اکتشافی خواجه نظام(آهن 16)
محدوده اکتشافی خواجه نظام(آهن 16)
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : بم/کرمان

میزان پیشرفت پروژه ( 43 درصد )

محدوده اکتشافی چنگوره
محدوده اکتشافی چنگوره
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : تاکستان/قزوین

میزان پیشرفت پروژه ( 70 درصد )

محدوده اکتشافی سامانلو
محدوده اکتشافی سامانلو
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : مشکین شهر/اردبیل

میزان پیشرفت پروژه ( 10 درصد )

محدوده اکتشافی ساریخانلو
محدوده اکتشافی ساریخانلو
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : مشکین شهر

میزان پیشرفت پروژه ( 14 درصد )

محدوده اکتشافی نیاز
محدوده اکتشافی نیاز
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : مشکین شهر/اردبیل

میزان پیشرفت پروژه ( 38 درصد )

کارخانه معدنی و فرآوری زغال سنگ طبس
کارخانه معدنی و فرآوری زغال سنگ طبس
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : استان خراسان جنوبی، ۱۰۰ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان طبس، محدوده معادن زغالسنگ پروده، روبروی پروده شرقی
 • ظرفیت اسمی ورودی : ۷۰۰ هزار تن زغال سنگ خام در سال
 • ظرفیت اسمی خروجی : ۳۵۰ هزار تن کنسانتره زغال سنگ در سال

میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )