بانک اطلاعاتی تامین کنندگان، مشاوران و پیمانکاران

بانک اطلاعاتی تامین کنندگان، مشاوران و پیمانکاران

از اعلام تمایل خود جهت همکاری با شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه (Memradco) متشکریم هدف از تهیه این پرسشنامه ، تشخیص صلاحیت و ارزیابی تامین کنند گان در شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه می باشد.

این پرسشنامه به صورت کلی بوده و ممکن است در مراحل برگزاری مناقصات نیاز به اخذ اطلاعات تکمیلی در خصوص سوالات طرح شده باشد

کلیه مدارک ارائه شده توسط تامین کنندگان محترم محرمانه تلقی شده و به عنوان امانت نزد شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه نگهداری می گردند.

 

اطلاعات عمومی تامین کنندگان

(ورود تمام فیلدهای ستاره دار اجباری می باشد)

اطلاعات تکمیلی

اطلاعات هیئت مدیره و سهامداران

(برای ثبت اطلاعات پس از پر کردن فیلدها روی دکمه ثبت سهامدار جدید کلیک کنید)

لیست سهامداران:

محصولات و خدمات قابل ارایه

(برای ثبت اطلاعات پس از پر کردن فیلدها روی دکمه ثبت محصول یا خدمات جدید کلیک کنید)

لیست محصولات و خدمات:

سوابق کاری

(برای ثبت اطلاعات پس از پر کردن فیلدها روی دکمه ثبت سابقه جدید کلیک کنید)

لیست کارها و قراردادهای عمده خود را در زمینه فعالیت کاری مرتبط در 5 سال گذشته را ارائه نمائید. (با ارائه مستندات لازم)

لیست سوابق:

تقدیرنامه و حسن سابقه در کارهای قبلی

(برای ثبت اطلاعات پس از پر کردن فیلدها روی دکمه ثبت تقدیرنامه جدید کلیک کنید)

رضایت مشتریان قبلی مربوط به کالای فروخته شده (با ارائه مستندات لازم)


لیست تقدیرنامه ها و حسن سابقه

خدمات پس از فروش

(برای ثبت اطلاعات پس از پر کردن فیلدها روی دکمه ثبت خدمات جدید کلیک کنید)

در صورتیکه توان ارائه تضمین کیفیت محصولات و یا خدمات فنی و مهندسی بعد از فروش را دارید با ذکر موارد ارائه شده به مشتریان قبلی ذکر نمائیدلیست خدمات قابل عرضه

نظام های مدیریتی

(برای ثبت اطلاعات پس از پر کردن فیلدها روی دکمه ثبت نظام مدیریتی جدید کلیک کنید)

گواهی نامه های مرتبط و تخصصی با زمینه فعالیت ، گواهینامه های ملی و بین المللی کسب شده یا نظام پیاده شده کنترل کیفی(با ارائه مستندات لازم)لیست نظام های مدیریتی

موارد تکمیلی