اخبار

سی و نهمین گردهمایی مدیران میدکو

۱۴ مهر ۱۳۹۸

سی و نهمین گردهمایی مدیران میدکو (ستاد و شرکت های تابعه) با موضوع “طرح های فاز ۲ توسعه میدکو” در ستاد میدکو در تاریخ ۱۴ مهر برگزار شد.آقای دکتر جلوداری مدیرعامل محترم شرکت ممرادکو هم گزارش شرکت ممرادکو‌ را ارائه کردند.

سی و نهمین گردهمایی مدیران میدکو