اخبار

کسب مقام چهارم کشوری تیم آتشنشانی ممرادکو

۱۷ مهر ۱۳۹۸

کسب مقام چهارم کشوری تیم آتشنشانی ممرادکو (معدن زون پنج طبس) در سیزدهمین دوره مسابقات آتش نشانی معادن کشور که به میزبانی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و در سیرجان برگزار گردید.

کسب مقام چهارم کشوری تیم آتشنشانی ممرادکو