اخبار

بیست و دومین دوره بازدید از پروژه های شرکت ممرادکو در سال 1398

۲۴ دي ۱۳۹۸

بیست و دومین دوره بازدید آقای دکتر پورمند و آقای دکتر جلوداری از پروژه آهک و دولومیت شرکت ممرادکو در کرمان در تاریخ 24 دی ماه انجام شد.
در این بازدید گزارش پیشرفت پروژه ارائه شد.
 
 
 
 
 
 
 

بیست و دومین دوره بازدید از پروژه های شرکت ممرادکو در سال 1398