اخبار

چهارمین کنفرانس ملی "فرهنگ‌سازمانی با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی"

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس ملی "فرهنگ‌سازمانی با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی" و همچنین مراسم اعطای "چهارمین جایزه مسئولیت‌اجتماعی مدیریت" ، در تاریخ 1 و 2 بهمن، توسط انجمن مدیریت ایران در دانشگاه خاتم برگزار شد.
در همین راستا هلدینگ میدکو و شرکت‌های تابعه موفق به دریافت جوایز به ترتیب زیر شدند:
- هلدینگ میدکو بالاترین سطح جایزه ارایه شده تندیس برنزین با درجه ممتاز
- فولاد سیرجان ایرانیان تقدیر نامه سه ستاره
- فولاد زرند ایرانیان تقدیر نامه سه ستاره
- فولاد بوتیای ایرانیان تقدیر نامه دو ستاره
- گسترش و‌ نوسازی معادن خاورمیانه (ممرادکو) تقدیر نامه دو ستاره
 

چهارمین کنفرانس ملی "فرهنگ‌سازمانی با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی"