اخبار

برگزاری مراسم راه اندازی کوره c کارخانه آهک و دولومیت ممرادکو

۲۷ خرداد ۱۳۹۹

برگزاری مراسم راه اندازی کوره c کارخانه آهک و دولومیت ممرادکو با حضور آقایان دکتر‌ پورمند و دکتر جلوداری در تاریخ ۹۹/۳/۲۷

برگزاری مراسم راه اندازی کوره c کارخانه آهک و دولومیت ممرادکو