اخبار

بازدید از پيشرفت فيزيكي پروژه کارخانه آهک و دولومیت

۱۰ تير ۱۳۹۹

بازدید جناب آقای دکتر پورمند مدیر عامل محترم میدکو به همراه آقای دکتر جلوداری از کارخانه آهک و دولومیت کرمان

بازدید از پيشرفت فيزيكي پروژه کارخانه آهک و دولومیت