اخبار

بازدید از پيشرفت فيزيكی پروژه کارخانه آهک و دولومیت

۱۲ آبان ۱۳۹۹

گزارش تصویری بازدید آقای دکتر پورمند مدیرعامل محترم میدکو و آقای مهندس ایران نژاد مدیرعامل محترم ممرادکو از کارخانه آهک و دولومیت در تاریخ 12 آبان ماه 1399. 
 

بازدید از پيشرفت فيزيكی پروژه کارخانه آهک و دولومیت