اخبار

بازدید از پيشرفت فيزيكی پروژه کارخانه آهک و دولومیت

۲۵ آذر ۱۳۹۹

بازدید جناب آقای دکتر پورمند مدیرعامل محترم میدکو و جناب آقای مهندس ایران نژاد مدیرعامل محترم شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه از کارخانه آهک و دولومیت کرمان در تاریخ سه شنبه 25 آذرماه 1399.
 

بازدید از پيشرفت فيزيكی پروژه کارخانه آهک و دولومیت