اخبار

دیدار مدیرعامل با مدیران، رؤسا و پرسنل مجتمع آهک و دولومیت کرمان

۲۶ آذر ۱۳۹۹

دیدار جناب آقای مهندس ایران نژاد مدیریت محترم عامل شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه با مدیران، رؤسا و پرسنل مجتمع آهک و دولومیت کرمان در محل سالن اجتماعات سایت. در تاریخ 26 آذرماه 1399.
 
 

دیدار مدیرعامل با  مدیران، رؤسا و پرسنل مجتمع آهک و دولومیت کرمان