اخبار

بازدید از پيشرفت فيزيكی پروژه کارخانه آهک و دولومیت

۷ بهمن ۱۳۹۹

بازدید جناب آقای مهندس ایران نژاد مدیرعامل محترم شرکت ممرادکو از قسمت های مختلف کارخانه آهک و دولومیت در تاریخ 7 بهمن ماه 1399.

بازدید از پيشرفت فيزيكی پروژه کارخانه آهک و دولومیت