اخبار

مجتمع مس چاه موسی تنها واحد سبز معدنی در کشور

۱۲ اسفند ۱۳۹۹

در بیست و دومین همایش ملی صنایع سبز کشور با حضور وزیر بهداشت آقای دکتر نمکی و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور آقای عیسی کلانتری که به صورت ویدئوکنفرانس در اداره کل محیط زیست سمنان برگزار گردید  مجتمع مس چاه موسی به عنوان تنها صنعت سبز زیست محیطی استان سمنان در سطح ملی و برای دومین سال پیاپی انتخاب شد و لوح سیمین این همایش به آقای مهندس مطلبی مدیرمجتمع اهدا گردید.

مجتمع مس چاه موسی تنها واحد سبز معدنی در کشور