اخبار

بازدید از کارخانه پخت آهک و دولومیت کرمان

۲۶ مرداد ۱۴۰۰

بازدید مدیرعامل محترم شرکت ممرادکو جناب آقای مهندس ایران نژاد از کارخانه آهک و دولومیت در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۰. در این بازدید مدیرعامل کیفیت محصول دولومیت صادراتی و نحوه ی بسته بندی آن را مورد بررسی قرار داد و همچنین از دیگر نقاط کارخانه نیز بازدید به عمل آورد.

بازدید از  کارخانه پخت آهک و دولومیت کرمان