اخبار

بازدید از مجتمع زغالسنگ طبس

۸ آذر ۱۴۰۲

بازدید جناب آقای دکتر پورمند مدیرعامل محترم شرکت میدکو و جناب آقای مهندس ایران نژاد با تیم همراه از مجتمع فراوری زغالسنگ طبس در تاریخ چهارشنبه 8 آبان ماه 1402.

بازدید از مجتمع زغالسنگ طبس