اخبار

بازدید از مجتمع آهک و دولومیت کلسینه و معدن سرآسیاب

۲۰ دي ۱۴۰۲

بازدید هیات مدیره، مدیران ارشد و مدیران شعب منتخب بانک پاسارگاد از مجتمع آهک و دولومیت کلسینه و معدن سرآسیاب در تاریخ چهارشنبه 20 دی ماه 1402 با حضور مدیرعامل محترم شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه و سرکار خانم ناهید هاشم زاده بیدهندی (اداره بررسی طرح‌ها و سرمایه گذاری‌ها) در بانک پاسارگاد.

 

بازدید از مجتمع آهک و دولومیت کلسینه و معدن سرآسیاب