اخبار

بازدید از مجتمع زغالسنگ طبس

۱۷ بهمن ۱۴۰۲

بازدید مدیریت عامل محترم جناب آقای مهندس ایران نژاد از مجتمع معدنی و فرآوری زغالسنگ طبس. در تاریخ سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲.

بازدید از مجتمع زغالسنگ طبس