مناقصات ممرادکو

مناقصات ممرادکو

مناقصه

احداث خط خردایش معدن دولومیت کاظم آباد شرکت ممرادکو در استان کرمان

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد عملیات مربوط به بخش خردایش معدن دولومیت کاظم آباد ممرادکو واقع در کرمان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد با معرفی نامه کتبی تا پایان وقت اداری روز شنبه 1400/07/10 به یکی از آدرسهای زیر مراجعه و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند:

 1. کرمان – کیلومتر 18 کمربندی امام رضا (ع) – کارخانه پخت آهک و دولومیت ممرادکو – ساختمان اداری - واحد مالی و بازرگانی
 2. تهران - شهرک غرب - بلوار خوردین - نبش خیابان بخشی – پلاک 8 - ساختمان دوبرال - برج آرمینه - طبقه اول - واحد 101 - کد پستی 1465953111 - تلفن: 88573874

مناقصه

انجام عملیات حمل مصالح در مجموعه معادن مجتمع مس چاه موسی استان سمنان

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد انجام عملیات حمل مصالح در مجموعه معادن مجتمع مس چاه موسی  واقع در شهرستان شاهرود – روستای طرود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد با معرفی نامه کتبی تا پایان وقت اداری روز شنبه 1400/07/10 به یکی از آدرسهای زیر مراجعه و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند:

 1.  تهران - شهرک غرب - بلوار خوردین - نبش خیابان بخشی – پلاک 8 - ساختمان دوبرال - برج آرمینه - طبقه اول - واحد 101 - کد پستی 1465953111 - تلفن: 88573874
 2.  شاهرود - خیابان 22 بهمن - نبش خیابان خرقانی - مجتمع رضا - طبقه اول - واحد 109 - تلفن: 09116412405 مهندس حسن زاده

مناقصه

احداث خط خردایش معدن سرآسیاب شرکت ممرادکو در استان کرمان

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد پروژه احداث خط خردایش معدن سرآسیاب خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد با معرفی نامه کتبی تا پایان وقت اداری روز شنبه 1400/07/03 به یکی از آدرسهای زیر مراجعه و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند:

 1. کرمان – کیلومتر 18 کمربندی امام رضا (ع) – کارخانه پخت آهک و دولومیت ممرادکو – ساختمان اداری - واحد مالی و بازرگانی
 2. تهران - شهرک غرب - بلوار خوردین - نبش خیابان بخشی – پلاک 8 - ساختمان دوبرال - برج آرمینه - طبقه اول - واحد 101 - کد پستی 1465953111 - تلفن: 88573874

مناقصه

مناقصه تامین ماشین آلات مورد نیاز مجتمع زغالسنگ ممرادکو واقع در طبس

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد تامین ماشین آلات مورد نیاز خود در مجتمع زغالسنگ ممرادکو واقع در طبس - منطقه زغالسنگ پروده شرقی را به صورت اجاره از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد با معرفی نامه کتبی تا پایان وقت اداری روز شنبه 1400/06/20 به یکی از آدرس های زیر مراجعه و یا از طریق ارسال آدرس ایمیل به صورت رسمی جهت دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

 1.  تهران - شهرک غرب - بلوار خوردین - نبش خیابان بخشی – پلاک 8 - ساختمان دوبرال - برج آرمینه - طبقه اول - واحد 101 - کد پستی 1465953111 - تلفن: 88573874
 2.  طبس - خیابان امام خمینی - جنب رستوران ناردون - تلفن: 32826300-056

مناقصه

عملیات حفاری آتشکاری با دستگاه های دریل واگن و راسول(به همراه کمپرسور و تجهیزات مربوطه) در مجموعه معادن مجتمع مس چاه موسی

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد عملیات حفاری آتشکاری با دستگاههای دریل واگن و راسول (به همراه کمپرسور و تجهیزات مربوطه) در مجموعه معادن مجتمع مس چاه موسی واقع در شهرستان شاهرود-روستای طرود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید.متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/06/20 با معرفی نماینده به یکی از آدرس های ذیل مراجعه نموده و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند:

 1.  تهران - شهرک غرب - بلوار خوردین - نبش خیابان بخشی – پلاک 8 - ساختمان دوبرال - برج آرمینه - طبقه اول - واحد 101 - کد پستی 1465953111 - تلفن: 88573874
 2.  شاهرود - خیابان 22 بهمن - نبش خیابان خرقانی - مجتمع رضا - طبقه اول - واحد 109 - تلفن: 09116412405 مهندس حسن زاده

مناقصه

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی خط آهک میکرونیزه شرکت ممرادکو در استان کرمان

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد مناقصه طراحی، تامین، نصب و راه اندازی خط آهک میکرونیزه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد با معرفی نامه کتبی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 03/06/1400 به یکی از آدرسهای زیر مراجعه و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند:

 1. کرمان – کیلومتر 18 کمربندی امام رضا (ع) – کارخانه پخت آهک و دولومیت ممرادکو – ساختمان اداری - واحد مالی و بازرگانی
 2. تهران - شهرک غرب - بلوار خوردین - نبش خیابان بخشی – پلاک 8 - ساختمان دوبرال - برج آرمینه - طبقه اول - واحد 101 - کد پستی 1465953111 - تلفن: 88573874

مناقصه

حمل سنگ آهک دانه بندی شده از معدن آهک سرآسیاب به کارخانه آهک و دولومیت شرکت ممرادکو در استان کرمان

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد حمل سنگ آهک دانه بندی شده از معدن آهک سرآسیاب به کارخانه آهک و دولومیت شرکت ممرادکو را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد با معرفی نامه کتبی تا پایان وقت اداری روز شنبه 02/05/1400 به یکی از آدرسهای زیر مراجعه و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند:

 1. کرمان – کیلومتر 18 کمربندی امام رضا (ع) – کارخانه پخت آهک و دولومیت ممرادکو – ساختمان اداری - واحد مالی و بازرگانی
 2. تهران - شهرک غرب - بلوار خوردین - نبش خیابان بخشی – پلاک 8 - ساختمان دوبرال - برج آرمینه - طبقه اول - واحد 101 - کد پستی 1465953111 - تلفن: 88573874

تمدید اول مناقصه

بازگشت به مناقصه عملیات حفاری اکتشافی در محدوده‌های اکتشافی استان‌ کرمان، شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد عملیات حفاری اکتشافی در محدوده‌های اکتشافی استان کرمان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد با معرفینامه کتبی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1400/05/26 به یکی از آدرس های زیر مراجعه نموده و یا از طریق مکاتبه یا شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند.

 • کرمان – کیلومتر 18 کمربندی امام رضا (ع)  کارخانه پخت آهک و دولومیت ممرادکو  ساختمان اداری - واحد مالی و بازرگانی
 • تهران - شهرک غرب - بلوار خوردین - نبش خیابان بخشی  پلاک 8 - ساختمان دوبرال - برج آرمینه - طبقه اول - واحد 101 - کد پستی 1465953111 - تلفن: 88573874

 

مناقصه

عملیات حفاری اکتشافی در محدوده‌های اکتشافی در استان کرمان

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد عملیات حفاري اکتشافی در محدوده‌های اکتشافی استان‌ کرمان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد با معرفی نامه کتبی تا پایان وقت اداری روز شنبه 1400/05/02 به یکی از آدرسهای زیر مراجعه و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند:

 1. کرمان کیلومتر 18 کمربندی امام رضا (ع) کارخانه پخت آهک و دولومیت ممرادکو ساختمان اداری - واحد مالی و بازرگانی
 2. تهران - شهرک غرب - بلوار خوردین - نبش خیابان بخشی پلاک 8 - ساختمان دوبرال - برج آرمینه - طبقه اول - واحد 101 - کد پستی 1465953111 - تلفن: 88573874

مناقصه

تکمیل و احداث جاده اختصاصی معدن دولومیت کاظم آباد ممرادکو در استان کرمان

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد تکمیل و احداث جاده اختصاصی معدن دولومیت کاظم آباد ممرادکو واقع در کرمان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد با معرفی نامه کتبی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1400/04/21 به یکی از آدرس های زیر مراجعه و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند:

 1. کرمان – کیلومتر 18 کمربندی امام رضا (ع) – کارخانه پخت آهک و دولومیت ممرادکو – ساختمان اداری - واحد مالی و بازرگانی
 2. تهران - شهرک غرب - بلوار خوردین - نبش خیابان بخشی  پلاک 8 - ساختمان دوبرال - برج آرمینه - طبقه اول - واحد 101 - کد پستی 1465953111 - تلفن: 88573874

مناقصه

عملیات بارگیری و تسطیح با لودر در شهرستان شاهرود

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد عملیات بارگیری و تسطیح با لودر در مجموعه معادن مجتمع مس چاه موسی واقع در شهرستان شاهرود - روستای طرود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/04/21 با معرفی نماینده به یکی از آدرس های ذیل مراجعه نموده و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند:

 1.  تهران - شهرک غرب - بلوار خوردین - نبش خیابان بخشی – پلاک 8 - ساختمان دوبرال - برج آرمینه - طبقه اول - واحد 101 - کد پستی 1465953111 - تلفن: 88573874
 2.  شاهرود - خیابان 22 بهمن - نبش خیابان خرقانی - مجتمع رضا - طبقه اول - واحد 109 - تلفن: 09116412405 مهندس حسن زاده

 

مناقصه

عملیات بارگیری و استخراج در شهرستان شاهرود

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد عملیات بارگیری و استخراج با بیل های مکانیکی 210 و 320 در مجموعه معادن مجتمع مس چاه موسی واقع در شهرستان شاهرود -روستای طرود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/04/13 با معرفی نماینده به یکی از آدرس های ذیل مراجعه نموده و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند:

 1.  تهران - شهرک غرب - بلوار خوردین - نبش خیابان بخشی – پلاک 8 - ساختمان دوبرال - برج آرمینه - طبقه اول - واحد 101 - کد پستی 1465953111 - تلفن: 88573874
 2.  شاهرود - خیابان 22 بهمن - نبش خیابان خرقانی - مجتمع رضا - طبقه اول - واحد 109 - تلفن: 09116412405 مهندس حسن زاده

 

مناقصه

تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه آهک و دولومیت ممرادکو در استان کرمان

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه پخت آهک و دولومیت ممرادکو واقع در کرمان-کارخانه پخت سـنگ آهک و دولومیت ممرادکو-جنب مجتمع فولاد بوتیـا را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد با معرفی نامه کتبی تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز شنبه 1400/03/29 به یکی از آدرسهای زیر مراجعه و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند:

 1. کرمان – کیلومتر 18 کمربندی امام رضا (ع) – کارخانه پخت آهک و دولومیت ممرادکو – ساختمان اداری - واحد مالی و بازرگانی
 2. تهران - شهرک غرب - بلوار خوردین - نبش خیابان بخشی  پلاک 8 - ساختمان دوبرال - برج آرمینه - طبقه اول - واحد 101 - کد پستی 1465953111 - تلفن: 88573874

 

مناقصه

تهیه غذای پرسنل در کارخانه آهک و دولومیت ممرادکو در استان کرمان

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد تهیه غذای پرسنل کارخانه پخت آهک و دولومیت ممرادکو واقع در کرمان-کارخانه پخت سـنگ آهک و دولومیت ممرادکو-جنب مجتمع فولاد بوتیـا را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد با معرفی نامه کتبی تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز شنبه 1400/03/29 به یکی از آدرسهای زیر مراجعه و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند:

 1. کرمان – کیلومتر 18 کمربندی امام رضا (ع) – کارخانه پخت آهک و دولومیت ممرادکو – ساختمان اداری - واحد مالی و بازرگانی
 2. تهران - شهرک غرب - بلوار خوردین - نبش خیابان بخشی پلاک 8 - ساختمان دوبرال - برج آرمینه - طبقه اول - واحد 101 - کد پستی 1465953111 تلفن: 88573874

 


مناقصه

اجرای نظافت صنعتی کارخانه پخت آهک و دولومیت ممرادکو در استان کرمان

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد اجرای نظافت صنعتی کارخانه پخت آهک و دولومیت ممرادکو واقع در کرمان-کارخانه پخت سـنگ آهک و دولومیت ممرادکو-جنب مجتمع فولاد بوتیـا را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد با معرفی نامه کتبی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1400/03/19 به یکی از آدرسهای زیر مراجعه و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند:

 1. کرمان - کیلومتر 18 کمربندی امام رضا(ع) - کارخانه پخت آهک و دولومیت ممرادکو - ساختمان اداری - واحد مالی و بازرگانی
 2. تهران - شهرک غرب - بلوار خوردین - نبش خیابان بخشی - پلاک 8 - ساختمانهای دوبرال - برج آرمینه - طبقه اول - واحد 101 - کد پستی 1465953111 - تلفن: 88573874

تمدید دوم مناقصه

بازگشت به تمدید اول مناقصه تامین ماشین آلات مورد نیاز شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در کرمان - کارخانه پخت سـنگ آهک و دولومیت ممرادکو - جنب مجتمع فولاد بوتیـا به صورت اجاره، مناقصه ذیل تمدید گردید. لذا متقاضیان جهت دریافت اسناد با معرفی نامه کتببه یکی از آدرس های زیر مراجعه و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند.

لازم به توضیح است مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت نیز تا تاریخ شنبه 1400/04/05 تمدید می گردد.

تمدید اول مناقصه

بازگشت به مناقصه تامین ماشین آلات مورد نیاز شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در کرمان - کارخانه پخت سـنگ آهک و دولومیت ممرادکو - جنب مجتمع فولاد بوتیـا به صورت اجاره، مناقصه ذیل تا تاریخ 1400/03/18 تمدید گردید. لذا متقاضیان جهت دریافت اسناد با معرفی نامه کتبی تا پایان وقت اداری (ساعت 16روز دوشنبه مورخ 1400/03/17 به یکی از آدرس های زیر مراجعه و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند.

لازم به توضیح است مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت نیز تا تاریخ سه شنبه 1400/03/18 تمدید می گردد.

مناقصه

تامین ماشین آلات کارخانه پخت سنگ آهک و دولومیت ممرادکو در استان کرمان

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد تامین ماشین آلات مورد نیاز خود واقع در کرمان - کارخانه پخت سـنگ آهک و دولومیت ممرادکو - جنب مجتمع فولاد بوتیـا را به صورت اجاره از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد با معرفی نامه کتبی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1400/02/29 به یکی از آدرسهای زیر مراجعه و یا از طریق ارسال آدرس ایمیل به صورت رسمی جهت دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

 1. کرمان - کیلومتر 18 کمربندی امام رضا(ع) - کارخانه پخت آهک و دولومیت ممرادکو - ساختمان اداری - واحد مالی و بازرگانی
 2. تهران - شهرک غرب - بلوار خوردین - نبش خیابان بخشی - پلاک 8 - ساختمانهای دوبرال - برج آرمینه - طبقه اول - واحد 101 - کد پستی 1465953111 - تلفن: 88573874

 

تمدید مناقصه

بازگشت به مناقصه انجام عملیات خاکی و احداث یک دهانه پل بتنی بر روی خط لوله انتقال آب واقع در معادن زغالسنگ پروده طبس به اطلاع می ­رساند بنابر درخواست مناقصه گران، مناقصه ذیل تا تاریخ 1400/02/26 تمدید گردید. لذا متقاضیان می­ توانند تا تاریخ 1400/02/26 جهت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد اقدام نمایند.

مناقصه

انجام عملیات خاکی و احداث یک دهانه پل بتنی در معادن زغالسنگ طبس

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد انجام عملیات خاکی و احداث یک دهانه پل بتنی بر روی خط لوله انتقال آب واقع در معادن زغالسنگ پروده طبس را به صورت برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان جهت دریافت اسناد با معرفی نامه کتبی تا پایان وقت اداری (ساعت 15) روز دوشنبه 1400/02/13 به آدرس زیر مراجعه نمایند:

 • آدرس: تهران - شهرک غرب - بلوار خوردین - نبش خیابان بخشی - پلاک 8 - ساختمانهای دوبرال - برج آرمینه - طبقه اول - واحد 101 - کد پستی 1465953111 - تلفن: 9-88573874-021

 

مناقصه

عملیات دانه بندی سنگ مس، بارگیری و حمل و تسطیح فضای دپوی کارخانه در مجتمع مس چاه موسی

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد جهت انجام عملیات دانه بندی سنگ مس، بارگیری و حمل آن به کارخانه و تسطیح فضای دپوی کارخانه مجتمع مس چاه موسی واقع در شهرستان شاهرود(روستای طرود) از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/02/04 با معرفی نماینده به یکی از آدرس های ذیل مراجعه نموده و یا از طریق ارسال نشانی ایمیل به صورت رسمی جهت دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

 1. دفتر مرکزی: تهران - شهرک غرب - بلوار خوردین - نبش خیابان بخشی - پلاک 8 - ساختمان های دوبرال - برج آرمینه - طبقه اول - واحد 101   کدپستی: 146595311   تلفن: 88573874-021
 2. دفتر شاهرود: شاهرود - خیابان 22 بهمن - نبش خیابان خرقانی - مجتمع رضا - طبقه اول - واحد 109   شماره تماس: 09128734550