کارخانه معدنی و فرآوری زغال سنگ طبس

نام طرح / پروژه: کارخانه معدنی و فرآوری زغال سنگ طبس
ظرفیت کارخانه /پروژه: ۷۰۰ هزار تن در سال
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: استان خراسان جنوبی، ۱۰۰ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان طبس، محدوده معادن زغالسنگ پروده، روبروی پروده شرقی
تاریخ شروع پروژه: ۱ بهمن ۱۳۹۳
مشخصات مواد اولیه مورد نیاز: زغال سنگ کک شو