کارخانه تولید آهک و دولومیت

نام طرح / پروژه: کارخانه تولید آهک و دولومیت
ظرفیت کارخانه /پروژه: 1200 تن آهک و دولومیت در روز
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: کرمان مجتمع فولاد بوتیا
تاریخ شروع پروژه: ۱۱ شهريور ۱۳۹۴
میزان اشتغالزایی: 70
مساحت زمین: 12 هکتار
مشخصات مواد اولیه مورد نیاز: سنگ آهک (co3 ca) و سنگ دولومیت