مزایده و مناقصه

اجرای عملیات استخراج زغالسنگ از کارگاههای یک شرقی و دو شرقی (E22 , E21) ، سوم شرقی و سه غربی معدن 5 زغالسنگ ممرادکو واقع در طبس

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد اجرای عملیات استخراج زغالسنگ از کارگاههای یک شرقی و دو شرقی (E22 , E21) ، سوم شرقی و سه غربی معدن 5 زغالسنگ ممرادکو واقع در طبس منطقه زغالسنگ پروده شرقی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد با معرفی نامه کتبی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1402/02/09 به آدرس زیر مراجعه و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند:

  • تهران - شهرک غرب - بلوار خوردین - نبش خیابان بخشی – پلاک 8 - برج دوبرال - برج آرمینه - طبقه اول – واحد 101 - کد پستی 1465953111 - تلفن: 88573874