مزایده و مناقصه

آگهی مزایده فروش معدن آهک زنگی آباد واقع در استان کرمان

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد فروش معدن آهک ممرادکو (زنگی آباد) واقع در استان کرمان را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده با معرفی نامه کتبی تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز چهار شنبه مورخ 1402/02/20 به آدرس زیر مراجعه و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند:

  • تهران - شهرک غرب - بلوار خوردین - نبش خیابان بخشی – پلاک 8 - ساختمان دوبرال - برج آرمینه - طبقه اول - واحد 101 - کد پستی 1465953111 - تلفن: 88573874