مزایده و مناقصه

اجاره 5 دستگاه جرثقیل جهت انجام امور محوله در شهر کرمان و معادن و کارخانه پخت آهک ممرادکو واقع در استان کرمان

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد اجاره 5 دستگاه جرثقیل جهت انجام امور محوله در شهر کرمان و معادن و کارخانه پخت آهک ممرادکو واقع در استان کرمان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد با معرفی نامه کتبی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 31/02/1402 به یکی از آدرسهای زیر مراجعه و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند:

  • تهران - شهرک غرب - بلوار خوردین - نبش خیابان بخشی – پلاک 8 - ساختمان دوبرال - برج آرمینه - طبقه اول - واحد 101 - کد پستی 1465953111 - تلفن: 88573874