مزایده و مناقصه

مناقصه تامین و نصب یکدستگاه آسانسور مربوط به کارخانه پخت آهک ممرادکو واقع در استان کرمان

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد تامین و نصب یکدستگاه آسانسور مربوط به کارخانه پخت آهک ممرادکو واقع در استان کرمان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد با معرفی نامه کتبی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1402/03/17 به آدرس زیر مراجعه و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند:

  • تهران - شهرک غرب - بلوار خوردین - نبش خیابان بخشی – پلاک 8 - ساختمان دوبرال - برج آرمینه - طبقه اول - واحد 101 - کد پستی 1465953111 - تلفن: 88573874