مزایده و مناقصه

سرویس ایاب و ذهاب (خودروی سواری) پرسنل کارخانه پخت آهک و دولومیت ممرادکو واقع در کرمان

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب (خودروی سواری) پرسنل کارخانه پخت آهک و دولومیت ممرادکو واقع در کرمان-کارخانه پخت سـنگ آهک و دولومیت ممرادکو-جنب مجتمع فولاد بوتیـا را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد با معرفی نامه کتبی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/05/07 به آدرس زیر مراجعه و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند:

  • تهران - شهرک غرب - بلوار خوردین - نبش خیابان بخشی – پلاک 8 - ساختمان دوبرال - برج آرمینه - طبقه اول - واحد 101 - کد پستی 1465953111 - تلفن: 88573874