مزایده و مناقصه

اجاره دو دستگاه وانت نیسان گازوئیل سوز جهت حمل مواد ناریه از محل انبارک مواد ناریه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در منطقه پروده 3 شرقی به مجموعه معدنی شماره 5 زغالسنگ ممرادکو-طبس

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد اجاره دو دستگاه وانت نیسان گازوئیل سوز جهت حمل مواد ناریه از محل انبارک مواد ناریه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در منطقه پروده 3 شرقی به مجموعه معدنی شماره 5 زغالسنگ ممرادکو را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد با معرفی نامه کتبی تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 11/05/1402 به آدرس زیر مراجعه و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند:

تهران-شهرک غرب-بلوار خوردین-نبش خیابان بخشی-پلاک8-برج دوبرال-برج آرمینه-طبقه اول-واحد 101-کد پستی1465953111-تلفن:88573874