مزایده و مناقصه

مناقصه احداث ساختمان سوله در مجتمع مس چاه موسی واقع در شهرستان شاهرود

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد احداث ساختمان سوله در مجتمع مس چاه موسی واقع در شهرستان شاهرود ، کیلومتر 130 جاده طرود ، 15 کیلومتری شمال طرود ، مجتمع مس چاه موسی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد با معرفی نامه کتبی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/07/29 به آدرس زیر مراجعه و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند:

تهران-شهرک غرب-بلوار خوردین-نبش خیابان بخشی-پلاک8-ساختمان دوبرال-برج آرمینه-طبقه اول-واحد 101-کد پستی1465953111-تلفن:  9 - 88573874