مزایده و مناقصه

مناقصه انجام عملیات دانه بندی سنگ مس، بارگیری و حمل آن به کارخانه و تسطیح فضای دپوی کارخانه مجتمع مس چاه موسی واقع در شهرستان شاهرود

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد انجام عملیات دانه بندی سنگ مس، بارگیری و حمل آن به کارخانه و تسطیح فضای دپوی کارخانه مجتمع مس چاه موسی واقع در شهرستان شاهرود-روستای طرود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/07/29 با معرفی نماینده به یکی از آدرس های ذیل مراجعه نموده و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند.

تهران-شهرک غرب-بلوار خوردین-نبش خیابان بخشی-پلاک8-ساختمان دوبرال-برج آرمینه-طبقه اول-واحد 101-کد پستی1465953111-تلفن:  9 - 88573874