مزایده و مناقصه

مناقصه تکمیل خدمات مهندسی پایه و تفصیلی برای احداث کارخانه تولید مس کاتدی

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد تکمیل خدمات مهندسی پایه و تفصیلی برای احداث کارخانه تولید مس کاتدی با ظرفیت تولید 1000 تن در سال را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد با معرفی نامه کتبی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/07/29 به آدرس زیر مراجعه و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند:

تهران-شهرک غرب-بلوار خوردین-نبش خیابان بخشی-پلاک8-ساختمان دوبرال-برج آرمینه-طبقه اول-واحد 101-کد پستی1465953111-تلفن:  9 - 88573874