مزایده و مناقصه

مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع مس چاه موسی واقع در شهرستان شاهرود

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب پرسنل خود مربوط به مجتمع مس چاه موسی واقع در شهرستان شاهرود-روستای طرود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجدالشرایط واگزار نماید.متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 29/07/1402 با معرفی نماینده به آدرس ذیل مراجعه نموده و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند:

تهران-شهرک غرب-بلوار خوردین-نبش خیابان بخشی-پلاک8-ساختمان دوبرال-برج آرمینه-طبقه اول-واحد 101-کد پستی1465953111-تلفن:  9 - 88573874