مزایده و مناقصه

مناقصه اجاره ماشین آلات مورد نیاز جهت مجتمع زغالسنگ ممرادکو (کارخانه و معدن)

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد اجاره ماشین آلات مورد نیاز جهت مجتمع زغالسنگ ممرادکو (کارخانه و معدن) واقع در طبس منطقه زغالسنگ پروده شرقی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد با معرفی نامه کتبی تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 1403/02/05 به آدرس زیر مراجعه و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند:

تهران - شهرک غرب - بلوار خوردین - نبش خیابان بخشی - پلاک 8 - برج دوبرال - برج آرمینه - طبقه اول - واحد 101 - کد پستی 1465953111 - تلفن: 88573874