مزایده و مناقصه

مناقصه عملیات استخراج و باطله برداری معدن سرآسیاب کرمان

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد انجام عملیات استخراج و باطله برداری معدن سرآسیاب کرمان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد با معرفی نامه کتبی تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 1403/02/26 به آدرس زیر مراجعه و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند:

تهران-شهرک غرب-بلوار خوردین-نبش خیابان بخشی-پلاک8-برج دوبرال-برج آرمینه-طبقه اول-واحد 101-کد پستی1465953111-تلفن:88573874